Rapportera länk:

 

Wise Group AB

 

Ger stöd i alla faser av organisationsutveckling, som till exempel rekrytering, omställning, HR- och ledarskapsutbildningar och medarbetarundersökningar
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: