Rapportera länk:

 

Uppsala universitet

 

Utbildning och forskning vid Uppsala universitet bedrivs inom tre vetenskapsområden vid nio fakulteter: teologi, juridik, humaniora, språkvetenskap, samhällsvetenskap, utbildningsvetenskap, medicin, farmaci och teknik/naturvetenskap.
Uppsala i Uppsala län

 

 

 

 

Nyckelord: