Rapportera länk:

 

Uddevalla Halkbana

 

Fyrbodals Trafik & Riskövningscenter är en naturtrogen trafikövningsplats för riskutbildning. Här får du enmodern, effektiv och pedagogisk trafiksäkerhetsutbildning.Du får insikt i halkkörning på en halkbana i en uppbyggd trafikmiljö.
Uddevalla i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: