Rapportera länk:

 

Terra Firma Sigurd Melin

 

Vi utvecklar teknik mot naturkatastrofer, främst översvämningar. Vi tar också fram översvämningsskyddsplaner (ÖSP) på uppdrag av kommuner och fastighetsägare. Vi är även kartografer, och ritar kartor av alla slag, turistkartor, industrikartor m.m.
Hudiksvall i Gävleborgs län

 

 

 

 

Nyckelord: