Rapportera länk:

 

Sveriges Segelfartygsförening

 

Föreningen verkar för att bevara det unika kulturarv som de sista kvarvarande seglande traditionella segelfartygen utgör och för att föra traditionen vidare till nästa generation.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: