Rapportera länk:

 

Svensk-georgiska föreningen

 

En vänskapsförening mellan Sverige och republiken Georgien i södra Kaukasus.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: