Rapportera länk:

 

Svenska Vapenhistoriska Sällskapet

 

Sällskapet bildades 1923 och är en sammanslutning av personer med intresse för kulturhistoria med huvudinriktning på vapen- och militärhistoria. Sällskapet vill samla och sprida kunskap inom dessa områden med tonvikt på det svenska materialet.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: