Rapportera länk:

 

Svenska Fredskommittén

 

Vi arbetar för en värld utan krig. Det viktigaste fredsarbetet är att förebygga militära konflikter.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: