Rapportera länk:

 

Share Music Sweden

 

Kulturorganisation som arbetar nationellt och internationellt med föreställningar och kurser i musik, dans, teater och konst. För alla människor – oavsett funktionsnedsättning eller förkunskaper. Kurserna leds av professionella konstutövare.
Jönköping i Jönköpings län

 

 

 

 

Nyckelord: