Rapportera länk:

 

Priset på Silver

 

Här hittar ni aktuell prisinformation för silver. Ni kan även se historiska grafer över hur silverpriset har ändrats i värdering det senaste året.
Helsingborg i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: