Rapportera länk:

 

Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet

 

En ideell förening, sammanställer fakta, bekämpar krav på marknadshyror. Exempel: remissyttranden, opinionsbildning, informationsmöten. Rapporter: Stambytesrapport, hyreskatalog, konsekvenser av marknadsanpassade hyror, svarthandel.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: