Rapportera länk:

 

Målerikonservering SKALK

 

Konservering av arkitekturbundet måleri på alla material och träkonservering av insektsangripet material.
Ängelholm i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: