Rapportera länk:

 

Laholms Målerkonservering

 

Utför konservering av bemålat trä, måleri på puts, papperstapeter, måleri på duk samt av arkitekturbundet måleri i såväl profana som sakrala miljöer.
Laholm i Hallands län

 

 

 

 

Nyckelord: