Rapportera länk:

 

Karolinska institutet

 

Statlig, ett medicinskt universitet, utbildar inom medicin, odontologi och omvårdnad. Här finns 19 utbildningsprogram, fristående kurser, specialistutbildning för sjuksköterskor, fortbildning och vidareutbildning samt forskarutbildning.
Solna i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: