Rapportera länk:

 

Isonine Group

 

Ett konsult företag inom data, teknik, ISO 9000, kvalitetsäkring samt ett investment bolag som investerar i noterade och onoterade aktier och arbetar med teknisk aktie analys.
Örebro i Örebro län

 

 

 

 

Nyckelord: