Rapportera länk:

 

Idrotts- och arenareklam för föreningar och sponsorer

 

Vi utför projektering, produktion, montering och skötsel av all idrottsreklam, event och aktiviteter. Uppdrag kan vara enstaka reklamexponeringar eller med totalansvar för all reklam på en arena.
Solna i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: