Rapportera länk:

 

IKFC, Iranska Kulturforsknings Center

 

IKFC:s målsättning är: Att bekämpa våld,rasism, diskriminering och homofobi. Att sträva efter att i samarbete stödja iraniernas kamp för rättigheter, med de två viktiga paroller: - demokrati, frihet och mångfald
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: