Rapportera länk:

 

Humanik AB

 

Verksamhetsområdena är kvalitetsutveckling, verksamhetsutveckling, kompetensutveckling samt rekrytering och urval.
Karlstad i Värmlands län

 

 

 

 

Nyckelord: