Rapportera länk:

 

Hotell Hehrne Kök & Konferens

 

Hotellet har 47 rum. Till detta finns lokaler för konferens upp till 200 personer samt fester upp till 350 personer. I anslutning till hotellet finns också restaturang och spa avdelning.
Vänersborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: