Rapportera länk:

 

Högskolan i Halmstad

 

Högskolan i Halmstad är en gränsöverskridande högskola med 10 000 studenter. Miljön präglas av kreativitet, innovation och ett nära samarbete med omvärlden. Studenterna uppmuntras till nytänkande och nyföretagande.
Halmstad i Hallands län

 

 

 

 

Nyckelord: