Rapportera länk:

 

HiFi Excellence

 

Vi är distributörer för amerikanska high-end audiotillverkare såsom Nirvana Audio, Silversmith, SOTA, Graham Enginering, Conrad Johnson och von Schweikert. Vi säljer även andra kända audifabrikat, företrädesvis från USA.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: