Rapportera länk:

 

Handelsbolaget Halvgammalt

 

Vi säljer konstglas, glas, porslin och andra intressanta saker, företrädesvis från 1900-talets andra hälft. Det mesta är svenskt eller finskt, men ibland även från andra länder.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: