Rapportera länk:

 

HU2 Högre utbildning för hållbar utveckling

 

Nätverket HU2 (Högre utbildning för hållbar utveckling) vänder sig till personer inom universitet och högskolor som arbetar med undervisning och organisation samt myndigheter, verk och nationella studentorganisationer.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: