Rapportera länk:

 

Geogruppen

 

Ett nytt årtusende innebär många förändringar. Gemensamt har vi mer än 150 års samlad geologisk, geoteknisk och miljöteknisk erfarenhet. Vi arbetar med det mesta som berör tekniska utredningar och konstruktioner i jord, berg och vatten.
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: