Rapportera länk:

 

Garuda AB

 

Utvecklar och säljer analysverktyg för rekrytering, ledar- och teamutveckling. medlem i HRK, Sveriges Branschförening för Human Resource Konsulter med verktyg kvalitetsgranskat av STP,Stiftelsen för Tillämpad Psykologi.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: