Rapportera länk:

 

Friskrehab

 

Fyra legitimerade sjukgymnaster med praktik i centrala Göteborg. Fördjupade kunskaper inom Ortopedisk Manuell Terapi (OMT), akupunktur, McKenzie-metoden, Lymfdränage etc.
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: