Rapportera länk:

 

Fraternidade - Sverige

 

Förvärva medel för att skapa och stödja humanitära projekt (barnhem, utbildning av barn, etc.), och riktade till Brasilien.
Järfälla i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: