Rapportera länk:

 

Föreningen för kognitivt stöd

 

FKS är en ideell förening inom området kognitivt stöd. Föreningen är i första hand för yrkesverksamma personer inom området Kognition. FKS vill främja kunskapsutbytet mellan alla de olika områdena.
Trollhättan i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: