Rapportera länk:

 

Flygfrakt och flygtransporter

 

Active Air Cargo är ett oberoende ägarlett speditionsföretag som bildades 1998. Vår personal har lång erfarenhet inom flygfrakt, spedition och logistik. Vi arrangerar och utför transporter från hela Sverige. Vi hjälper till med fullständiga transportlösningar för såväl företagsgods samt personliga effekter för privatpersoner. Vi utför även transporter av djur, farligt gods, värdeförsändelser samt kistor och urnor.
Sigtuna i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: