Rapportera länk:

 

Eslövs filmstudio

 

Eslövs Filmstudio visar film på Bian i Eslöv måndagar klockan 19.00 för medlemmar.Medlemskort kan du köpa på Bian i samband med filmvisning. Utöver terminsprogrammet, visas då och då extrafilmer, ibland utomhus på det vackra Trollsjöområdet
Eslöv i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: