Rapportera länk:

 

Eriksson, Per

 

Journalist och författare sedan tidigt 1980-tal som skriver om IT, Internet, telekom och Skåne.
Malmö i Skåne län

 

 

 

 

Nyckelord: