Rapportera länk:

 

Ericastiftelsen

 

Enskild institution finansierad genom bidrag från staten och Stockholms läns landstings omsorgsnämnd. Bedriver högskoleutbildning integrerad med klinisk verksamhet med inriktning på psykoterapi med barn och ungdomar samt forskning.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: