Rapportera länk:

 

E-quality Personalkraft AB

 

Ett auktoriserat rekryterings- och bemanningsföretag inom hälso- & sjukvård, tandvård och social omsorg. Våra kunder finns inom hälso-sjukvården främst inom primärvården, företagshälsovården och äldreomsorgen. e-Quality har ramavtal med Stockholms stadsdelsnämder samt ett antal kommuner och bemannar även på andra orter i Sverige.
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: