Rapportera länk:

 

Emma Gran

 

Danspedagog, Original Play-pedagog, koreograf. Skapande Skola-projekt, Dans i skolan och förskolan. Jag vänder mig även till särskolor. Fortbildningskurser för personal inom Daglig Verksamhet och särskolan i Skapande Dans.
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: