Rapportera länk:

 

EmSec AB

 

EmSec är ett konsult- och kompetensutvecklingsföretag som erbjuder tjänster för organisationer som vill utveckla den interna kommunikationen, sitt ledarskap och värnar om sin personal. Vårt arbete är baserat på forskning och beprövad erfarenhet.
Mark i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: