Rapportera länk:

 

EU: s mångkulturella Network - Iranians

 

"EUCN" är en ideell organisation. Mål som organisation skall ställa upp är:Att bilda mötesplats för att sprida kunskaper kring EU:s regler; demokrati; mänskliga rättigheter, underlätta utbyte av erfarenheter
Göteborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: