Rapportera länk:

 

Brodit AB

 

Monteringsplattformar för kommunikationsutrustning i fordon. Tillbehör till PDA handdatorer, mobiltelefoner, GPS navigationssystem, multimedia tex DVD, video, Playstation 2. Speciallösningar för tex montering av taxametrar.
Karlsborg i Västra Götalands län

 

 

 

 

Nyckelord: