Rapportera länk:

 

Bota FA!

 

Vi är en ideell förening för alla som har sjukdomen Friedreichs Ataxi, anhöriga till dessa, sjukvårdspersonal eller andra med intresse för sjukdomen.
Järfälla i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: