Rapportera länk:

 

BemannaNu

 

Internetbaserad bemanningstjänst. Bemanningsföretagens tillfälligt lediga personal samlade i gemensam portal. Enkelt,snabbt och personal upp till 40% lägre kostnad. Arbetar endast med de auktoriserade bemanningsföretagen (fd Spur).
Stockholm i Stockholms län

 

 

 

 

Nyckelord: