Information om aktuell kötid

 

Informationen nedan uppdateras fortlöpande för att ge en uppfattning om när en specifik anmälan kan tänkas bli behandlad. Vi beklagar om väntetiden blir lång - vi har ett stort inflöde av webbplatser som vill vara med på Infoo.se, vilket innebär att väntetiden just nu ligger på c:a 202 respektive 3520 kalenderdagar för ny- respektive ändringsanmälningar.

 

Observera att du mot ersättning kan få expressbehandling av din anmälan, se Produkter. Detta gäller även en redan gjord anmälan!

 

Äldsta obehandlade nyanmälan: Wed Mar 27 18:38:40 2019

 

Äldsta obehandlade ändringsanmälan *: Wed Feb 24 18:32:37 2010

 

Om din anmälan är inlämnad ett datum som ligger efter datumen ovan så har vi ännu inte hunnit behandla din anmälan. Vi tar anmälningarna i anmälningsordning och jobbar på så fort vi kan.

 

Om du av någon anledning kontaktar oss angående en anmälan så ber vi dig bifoga referensnumret från kvittot. Utan det har vi svårt att få fram någon information.

 

*) Vissa ändringsanmälningar kan ha gått ett varv extra p.g.a. någon oklarhet och därför kan detta datum ibland vara missvisande.