Internationella


Internationella samarbetsföreningar som inte är förknippade till näringslivet.

31 länkar

0 brutna

31 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Afrikagrupperna Solidaritetsorganisation med stödprojekt och volontärer i södra Afrika. Information i Sverige om södra Afrika och arbete för rättvisa och hållbara globala relationer. Enskilda medlemmar, lokala stödgrupper, medlemsorganisationer. Mer...  

 
 

DagDok Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen Dag Hammarskjöldbibliotekets guide till FN-dokumentationen och en hjälpreda för Dig, som söker FN-dokument och rapporter. Mer...  

Diakonia En kristen biståndsorganisation som arbetar i tredje världen med bl.a. mänskliga rättigheter, demokrati, utvecklingsbistånd och katastrofhjälp. Mer...  

Fairtrade Sverige Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Mer...    

Faith Homes of Kenya En betydande hjälporganisation med ett mångskiftande verksamhetsområde och stort ansvarstagande. Faith Homes of Kenyas grundtankar är att satsa på barnen - Bli fadder eller skänk en gåva. Mer...  

Finlandssvenska föreningen, Västerås Kulturförening med folkdans, pidrospel, släktforskning, pensinonärs och friskvårdsverksamhet samt kulturella evenemang. Mer...  

Föreningen Svenskar i Världen En intresseorganisation för utlandsboende svenskar med omkring 6000 medlemmar och ungefär 100 ombud över hela världen. Mer...  

Föreningen Sverige-Grönland En ideell förening som har till uppgift att sprida kännedom i Sverige om Grönlands kultur, natur, historia och nutid. Föreningen skall stimulera personliga kontakter och kulturellt utbyte mellan Sverige och Grönland. Mer...  

Greenpeace Norden Läs nyheter om Greenpeace och organisationens aktioner. Agera själv genom cyberaktioner. Hjälp oss att rädda världen mot miljöförstöring. Mer...  

IDEA - Institutet för Demokrati och Fria Val En global organisation som främjar bärkraftig demokrati. Bildades 1995 av 14 stater. Mer...  

Internationella Akademin för Total Mänsklig Kultur (I.A.C) Kultur, filosofi, vetenskap och teknik, med anknytning till människans villkor, framsteg och utveckling. Mer...  

Lions Club Härnösand Startsida för Lions Club Härnösand - om lionsrörelsen, om klubben, aktiviteter och verksamhet Mer...  

Meeting Place Baltic Region Gotlandica.se är en mötesplats för nätverkskommunikation i Östersjöregionen. Här finner du information om näringsliv, kultur, miljöfrågor, utbildning, turism, organisationer, myndigheter och mycket mer. Mer...  

Norden i Fokus Nordiska ministerrådets informationsfönster och programverksamhet i Stockholm. Mer...  

Nätverk Sverige-Lettland En förening med uppgift att samordna och sprida den samlade kompetens i Lettlandsfrågor, att stödja och främja kulturellt och ideellt utbyte och utveckla kontakter med organisationer i Lettland. Mer...  

Nätverket Ingen människa är illegal Asylrättsaktivister som delar övertygelsen att jorden tillhör alla och att gränser är konstruktioner som ingen har någon moralisk skyldighet att acceptera och upprätthålla. Kämpar för människors rätt att söka och få uppehållstillstånd i Sverige. Mer...  

Olof Palmes Internationella Center Palmecentret är den svenska arbetarrörelsens organisation för internationellt utvecklingssamarbete och opinionsbildning. Här kan du läsa om våra biståndsprojekt, seminarier och utbildningar. Här kan du engagera dig för internationell solidaritet. Mer...  

Société Iinternationale pour l´Enseignement Commercial SIEC - En internationell förening för lärare i ekonomiska ämnen och i språk för att underlätta kontakter för erfarenhetsutbyte samt elev- och lärarutbyte över nationsgränser. Mer...  

Svenska FN-förbundet Här hittar du information och fakta om FN på svenska, användbara länkar till FNs olika hemsidor och nyheter direkt från FN. Mer...  

Sällskapet Sällskapet är ett forum för utbyte av idéer, kunskaper och information mellan personer som är eller har varit yrkesmässigt anknutna till Ryssland, Central- och Östeuropa samt Centralasien. Mer...  

Sällskapet Sverige - Hong Kong En ideell förening vars syfte är att öka kunskaperna om Hongkong i Sverige och främja förbindelserna mellan Sverige och Hongkong på de kommersiella och kulturella områdena. Mer...  

Södra Närkes Finska Förening Kulturförening för finnländare i södra Närke. SNFF anordnar div. kultur program. Mer...  

UNDP Nordic Office UNDP:s nordiska kontor i Köpenhamn. Svenska medarbetare. Information om FN:s utvecklingsprogram. Mer...  

Volontär Forum En sida för och om volontär inriktade ämnen. Mer...  

Världsnaturfonden WWF Beskriver aktuella projekt inom natur- och miljövård och tillhandahåller faktatexter om växter, djur och natur. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark