Institut


Fristående institut inom olika ämnesområden.

8 länkar

0 brutna

8 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

CBI Betonginstitutet AB Oberoende industriforskningsinstitut. Vi bedriver forskning, utveckling, materialprovning, konsultverksamhet och utbildning inom betongområdet. Mer...  

Immigrant-institutet Immigrant-institutet är en ideell organisation med huvudsyfte att fungera som informations- och dokumentationscentrum i invandrar- och flyktingfrågor. Institutet bedriver även olika typer av kulturell verksamhet. Mer...    

Institutet för Näringslivsforskning Oberoende ekonomiskt forskningsinstitut. På institutet bedrivs nationalekonomisk forskning på områden av central betydelse för näringslivets utveckling. Mer...  

 
 

Institutet för Verkstadsteknisk Forskning Sveriges verkstadsindustris branchforskningsinstitut. IVF arbetar med arbetsmiljö inom områden som svetsning och skärning med laserskärning, lasersvetsning, plasmaskärning, robotslipning och lågkostnadsautomatisering. Mer...  

Kungl Skogs- och Lantbruksakademien Vår uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jord- och skogsbruk och därtill knuten verksamhet. Akademien stödjer forskningsprojekt med anslag och stipendier. Mer...  

Svenska institutet SI har till uppgift att sprida information och kunskap om Sverige i utlandet samt främja utbytet med andra länder inom områdena kultur, utbildning, forskning, demokrati och samhällsliv i övrigt. Mer...  

Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut SP -- centralt institut för teknisk utvärdering, provning, mätteknik, forskning och utveckling. Ackrediterat provningslaboratorium och certifieringsorgan för ledningssystem enligt EU-direktiv och nationell regler. Mer...  

Utrikespolitiska institutet (UI) Ett partipolitiskt oberoende organ för information och forskning om internationella, politiska problem. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark