Ideella föreningar


Välgörenhet och liknande. Ej ideella föreningar som organisationsform.

80 länkar

0 brutna

80 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Alsjöns Samfällighetsförening Berättar för medlemmarna om händelser angående vägen i vårt område. Mätresultat i våra sjöar, både bakteriellt och kemiskt. Badtemperaturer i Alsjön och kallelse till stämman finns att hitta här. Mer...  

Arbetarpartiet (f.d Rättvisepartiet Offensiv) Arbetarpartiet utgör en socialistisk del av arbetarrörelsen. Vi bekämpar högerpolitik oavsett om landet styrs av M eller av S. Vi söker samarbeten för att ta strid för bättre avtal och fler jobb. Våra idéer finns representerade på 30 orter i Sverige. Mer...    

Bangladeshi Society in Umeå är en ideell förening. Dess syfte är att främja vår kulturarv för nya generationer Bangladeshi barn och ungdomar som bor i Umeå och för svenskar. Mer...  

 
 

Barncancerfonden Vår vision är en värld där barncancer inte är något att oroa sig för. Mer...  

Bota FA! Vi är en ideell förening för alla som har sjukdomen Friedreichs Ataxi, anhöriga till dessa, sjukvårdspersonal eller andra med intresse för sjukdomen. Mer...  

Brottsofferjourerna (BOJ) Ger råd, stöd och information till brottsoffer och vittnen. Ring 0200-21 20 19 för hjälp. Brottsofferjourernas Riksförbund arbetar för att skapa bättre villkor för brottsoffer. Mer...  

Burning Wheels Arboga Raggare i Arboga Mer...  

Byalaget Västra Torup Står för: Samverkan-Framtidstro-Utveckling-Engagemang.Byalaget har en bred verksamhet allt från en utveckling av bygden och dess omnejd till ett stort folkhälsoarbete.Byalaget bidrar till en levande och hållbar landsbygd. Mer...  

Citygruppen Första Hjälpen Örebro En ideell förening som nattvandrar i Örebro city på helgerna, erbjuder sjukvårdsberedskap under idrottsevenemang, konserter och festivaler samt håller utbildningar inom Första Hjälpen, Vuxen-HLR, Barn-HLR och D-HLR. Mer...    

Demensförbundet Demensförbundet är en anhörigorganisation som ger dig information och hjälp med demensomsorg, demensboende och demensutbildning. Vi erbjuder även böcker om demens. Mer...  

Diabetesfonden Diabetesfondens - Stiftelsen Svenska Diabetesförbundets Forskningsfond - ändamål är att främja forskning och utbildning rörande diabetes. Mer...  

Djurskyddet Sverige Vår målsättning är att alla djur får leva sina liv utan lidande och får möjlighet att utföra sina naturliga beteenden. Mer...  

Djurvilan i Ronneby Föreningen Djurvilan Ronneby har till uppgift att verka för att sällskapsdjurens begravningsplats i Ronneby. Mer...  

ECPAT Sverige Ideell organisation som arbetar mot barnsexhandel, vilket inkluderar barnpornografi, barnsexturism och trafficking - människohandel med barn i sexuella syften. ECPAT finns i 70 länder. Mer...  

Eslövs filmstudio Eslövs Filmstudio visar film på Bian i Eslöv måndagar klockan 19.00 för medlemmar.Medlemskort kan du köpa på Bian i samband med filmvisning. Utöver terminsprogrammet, visas då och då extrafilmer, ibland utomhus på det vackra Trollsjöområdet Mer...  

EU: s mångkulturella Network - Iranians "EUCN" är en ideell organisation. Mål som organisation skall ställa upp är:Att bilda mötesplats för att sprida kunskaper kring EU:s regler; demokrati; mänskliga rättigheter, underlätta utbyte av erfarenheter Mer...  

Fairtrade Sverige Fairtrade är en oberoende produktmärkning som skapar förutsättningar för odlare och anställda i länder med utbredd fattigdom att förbättra sina arbets- och levnadsvillkor. Mer...    

Fattiga Riddare Ideell förening för överskuldsatta i samhället. Fattiga Riddare hjälper till med juridiska och ekonomiska råd via sin hemsida och diskussionsforum. Mer...  

Fraternidade - Sverige Förvärva medel för att skapa och stödja humanitära projekt (barnhem, utbildning av barn, etc.), och riktade till Brasilien. Mer...  

Frivillig.se Ett forum för frivilliga krafter i Sverige. Här söker föreningen efter fler frivilliga förmågor.Här finner du intressanta uppdrag i föreningslivet. Här finner du den förening, som passar ditt behov. Mer...  

Föreningen Barnens Rätt Till Föräldrarnas Tid Föreningen som vill att föräldrarna, inte staten, ska ha hand om barnen. Mer...  

Föreningen DogRescue DogRescue är en svensk ideell förening som arbetar för att hjälpa herrelösa hundar och andra djur i Rumänien till ett bättre liv. Vi är en rikstäckande organisation. Mer...  

Föreningen för kognitivt stöd FKS är en ideell förening inom området kognitivt stöd. Föreningen är i första hand för yrkesverksamma personer inom området Kognition. FKS vill främja kunskapsutbytet mellan alla de olika områdena. Mer...  

Föreningen Mölndals Målarskola En fristående ideell förening med ca 90 medlemmar. Vi arrangerar kurser i målning, akvarell och teckning i samarbete med ABF Syd-västra Götaland. Vi erbjuder även helgkurser. Mer...  

Grekiska Föreningen Malmö Grekiska Föreningen I Malmö Mer...  

Göteborgs Katthjälp Är en ideell förening. Hos oss får katter ett jourhem och blir vaccinerade, kastrerade och ID-märkta. Vi försöker omplacera dem i nya hem. Skall du skaffa katt, adoptera en av våra. Vi avlivar aldrig friska katter! Mer...  

Hindersöstallarnas hamnförening En hamn på Hertsölandet i Luleå. Mer...  

Hjällsnäs Båt & Bryggförening Vi är en ideell förening som har 140 båtplatser i Mjörn. Hamnen är belägen i Hjällsnäsviken, 3km utanför Gråbo, där finns även en sjösättningsramp. Mjörn är en insjö med mycket öar och skär. Mjörn är ca. 55 km² stor till ytan och ca. 50m djup. Mer...  

HU2 Högre utbildning för hållbar utveckling Nätverket HU2 (Högre utbildning för hållbar utveckling) vänder sig till personer inom universitet och högskolor som arbetar med undervisning och organisation samt myndigheter, verk och nationella studentorganisationer. Mer...  

Hundfrämjandet Ideell förening som hjälper hundägare att hitta nya livslånga hem åt sina hundar. Här kan du som vill ha din hund omplacerad samt du som söker hund läsa hur vi jobbar samt se aktuella hundar. Mer...  

Hägernäs Strand hagernasstrand.se är ett ideell samarbete mellan bostadsrättsföreningarna i Hägernäs Strand. Informationen är till för dig som redan bor här, är nyinflyttad, planerar att köpa en lägenhet i norra Storstockholm. Mer...  

IKFC, Iranska Kulturforsknings Center IKFC:s målsättning är: Att bekämpa våld,rasism, diskriminering och homofobi. Att sträva efter att i samarbete stödja iraniernas kamp för rättigheter, med de två viktiga paroller: - demokrati, frihet och mångfald Mer...  

JCI Sweden JCI är en ideell förening för handlingskraftiga och engagerade personer. JCI erbjuder utvecklingsmöjligheter som stärker unga mellan 18-40 år att skapa positiv förändring. Visionen är att vara det ledande globala nätverket för unga aktiva medborgare. Mer...  

Johansfors Musikkår grundades 1914 och har sina rötter i den traditionella bruksmusiken. Idag är det nog mer rättvist att kalla oss underhållningsorkester. Vi består av ett 20-tal trogna blåsmusikanter, med hög ambitionsnivå. Mer...  

Jourhavande Krisgrupp Ledande inom krisstöd, krishantering och sorgebearbetning Mer...  

Juristjouren i Uppsala Juristjouren i Uppsala bedriver juridisk rådgivning för allmänheten. Jouren besvarar alla frågor av juridisk karaktär, förutom skatterättsliga frågor. Jouren bedrivs ideellt och rådgivningen är helt gratis. Mer...  

Järnboåsbygden Mitt i det vackra Bergslagen ligger Järnboås, 20 km nordväst om den pittoreska staden Nora. Järnboåsbygden är ett samlingsnamn för ovanstående byar och bjuder på en fantastisk natur och ett sprudlande förening-, kultur- och företagsliv. Mer...    

Järnvägsförening Bedriver upplysning om Orsa som en tidigare betydande järnvägs- och trafikknutpunkt. Stimulerar turistresor med tågtrafik. Bevakar att Orsa i framtiden har en bra järnvägstrafik. Mer...  

Kattkommando Syd Arbetar ideellt med att ta hand om katter som kommit vilse eller på annat sätt far illa. Mer...  

Kreativ Kultur / Stoppa Gatuvåldet Idéell förening. Kreativ Kultur och Stoppa Gatuvåldet bygger broar över alla gränser med publika evenemang och böcker (Intellibra förlagslabel). Intelligent Självförsvar, Dance Attack, Fashion for Integration. Mer...  

Lillöring Fiskeklubb Fiske efter harr, öring, lax, gädda och röding med Lillöring fiskeklubb i Luleå, klubbvatten Skäftestjärn med öring, regnbåge och rödin Mer...  

Loos Bygderåd Loos bygderåd är en ideell förening som bl.a. driver webbplatsen www.loos.se med ambitionen att informera om stort och smått i vad som händer lokalt i byn Los Loos Hälsingland. Mer...    

Malmö City Skaters Malmö City Skaters har som mål att erbjuda en gemensam mötesplats för sociala aktiviteter kring rullskridskoåkning. Alla är lika välkomna, oavsett om man är nybörjare eller elit, hos oss är det den sociala gemenskapen som står i centrum! Mer...    

Morbus Gaucher Morbus Gaucher är en ärftlig sjukdom som beror på en enzymbrist. Mer...  

Naturskyddsföreningens Rovdjursnätverk Vi jobbar med att ge rovdjursintresserade människor bättre möjligheter att kommunicera med varandra. Vi vill öka intresset för rovdjur och på detta sätt bidra till att vi får en hållbar och framgångsrik rovdjursförvaltning i Sverige. Mer...  

Nätverket för Hyresgästernas Boendetrygghet En ideell förening, sammanställer fakta, bekämpar krav på marknadshyror. Exempel: remissyttranden, opinionsbildning, informationsmöten. Rapporter: Stambytesrapport, hyreskatalog, konsekvenser av marknadsanpassade hyror, svarthandel. Mer...  

Rays sommarforskarskola - for excellence Rays är en prestigefylld sommarforskarskola för gymnasister som i framtiden vill bli ledande forskare inom naturvetenskap, teknik, och matematik. Mer...    

Riksförbundet Insolvens Insolvens är en förening som vänder sig till dig som är överskuldsatt eller till dig som sympatiserar med de svårigheter överskuldsatta möter i sin vardag. Mer...    

Scoutkåren Tor Scoutkåren Tor bedriver scouting i de västra stadsdelarna av Hisingen - Torslanda, Björlanda, Hjuvik, Lilleby. Scoutkåren har funnits sedan 1964 och erbjuder läger, äventyr och gemenskap för barn och ungdomar från 6 år. Mer...    

Share Music Sweden Kulturorganisation som arbetar nationellt och internationellt med föreställningar och kurser i musik, dans, teater och konst. För alla människor – oavsett funktionsnedsättning eller förkunskaper. Kurserna leds av professionella konstutövare. Mer...    

SK3GA - Hudiksvalls Sändareamatörer SK3GA – Hudiksvalls Sändareamatörer är en ideell förening med verksamhet i Hudiksvall. Verksamheten kretsar runt vår gemensamma hobby - amatörradio. Mer...    

Skanör-Falsterbo Lifbåts RoddareLag En sammaslutning som åtagit sig att underhålla och levandegöra det museiobjekt som utgörs av Lifbåt 416. Mer...  

Småsågarnas Riksförbund Småsågarna som vi kallar oss är en ideell förening för alla som är intresserade av småskalig träförädling, det vill säga allt man kan göra med trä som råvara. Välkommen! Mer...  

Spansklärarföreningen i Västra Sverige Information om aktiviteter, spanskundervisning, fortbildning, pedagogik samt länkar av olika slag till Spanien, Latinamerika, etc. Finns även en elevsida. Mer...  

Spånga Blåband Svensk mångkulturell förening som arbetar för integration, gemenskap och delaktighet i det svenska samhället. Vi arbetar mot droger och främlingsfientlighet. Mötesplatser i Tensta och Skärholmen. Mer...  

Stockholm Pride Nordens största Pridefestival för homosexuella, bisexuella, transpersoner och alla som gillar vår kultur. Mer...  

Stockholms Kaninhoppare För dig som är intresserad av kaniner och kaninhoppning. Mer...  

Strandhundarna Vi sammanställer relevant och nyttig information för hundägare, agerar som kontaktforum för att utbyta tjänster vid tillfälliga behov av hjälp, och anordnar aktiviteter som kurser (lydnad, inkallning) och föreläsningar (hälsa, hundmat och träning) Mer...  

Svensk Israel-Information Ideell förening vars syfte är att bidra till en mer balanserad bild av Israel i Sverige. Mer...  

Svensk-georgiska föreningen En vänskapsförening mellan Sverige och republiken Georgien i södra Kaukasus. Mer...  

Svensk-koreanska föreningen En partipolitiskt obunden vänskapsförening som arbetar för att stärka vänskapen mellan de svenska och koreanska folken och för att utveckla förbindelser mellan Sverige och Demokratiska folkrepubliken Korea / Nordkorea. Mer...  

Svensk-tibetanska skol- och kulturföreningen Religiöst, politiskt obunden, 90-konto, medlem i Forum-Syd, FRII. Fadderverksamhet i Tibet. Katastrofhjälp, miljö, vatten m m. Föreläsningar med varierande innehåll arrangeras i tibetanskt kulturcentrumAmbassadörer: Tomas Ledin och Martin Timell Mer...  

Svenska Fredskommittén Vi arbetar för en värld utan krig. Det viktigaste fredsarbetet är att förebygga militära konflikter. Mer...  

Svenska Service- och Signalhundsförbundet En ideell organisation som vägleder personer med funktionshinder att själv utbilda sin service eller signalhund. Förbundet är rikstäckande och instruktörer finns runt om i landet. Mer...  

Svenska Vapenhistoriska Sällskapet Sällskapet bildades 1923 och är en sammanslutning av personer med intresse för kulturhistoria med huvudinriktning på vapen- och militärhistoria. Sällskapet vill samla och sprida kunskap inom dessa områden med tonvikt på det svenska materialet. Mer...  

Svenska Överlevnads Sällskapet - SÖS Välkommen till SÖS, Svenska Överlevnadssällskapet,ledande inom utbildning i friluftssäkerhet och civil överlevnad sedan 1982. Mer...  

Svenskt Friluftsliv Förbundet amlar Sveriges ideella friluftsorganisationer med uppgiften att bevara och utveckla förutsättningarna för friluftslivet i Sverige. Vi värnar om naturresurserna, allemansrätten och bidrar varje dag till folkhälsan. Mer...  

Sveriges Segelfartygsförening Föreningen verkar för att bevara det unika kulturarv som de sista kvarvarande seglande traditionella segelfartygen utgör och för att föra traditionen vidare till nästa generation. Mer...  

TeleKulturHistoriska Veteranföreningen tkhv är en partipolitisk och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att skapa intresse och förståelse för TeleKulturHistoria Mer...  

Transparency International Sverige Transparency International Sverige (TIS) verkar för ett Sverige fritt från korruption. Vi ingår i Transparency Internationals globala nätverk av organisationer. TIS arbetar i enlighet med TIs grundläggande värderingar och policy. Mer...  

Trollbäckens Båtsällskap TBS är ideell båtklubb som finns i Tyresö Sthlm. Vi har idag två sommarhamnar och en vinterhamn. Mer...  

TRX4U Sjöbo Vi är en ideell förening som ger alla möjlighet att träna TRX-suspensionVåra instruktörer är certifierade & registrerade TRX- instruktörer enligt GSTC-Concept. Mer...  

UBV Eskilstuna Utbildning för BiståndsVerksamhet Eskilstuna. Vi arbetar med solidaritetsarbete i Sverige och Latinamerika. Mer...  

Ullvi by i Dalarna Ullvi by i Dalarna ligger mycket vackert i en sluttning mot Österdalälven. Byn tillhör Leksands kommun och ligger 5 km sydost om centralorten Noret. Mer...  

Visans Vänner i Karlshamn Visans vänner i Karlshamn. Mer...  

Vårgårda Konstförening En aktiv förening med 8-10 konstutställningar per år. Vi har vernissage, konstcafé, konstrunda, konstutbildningar, konstlitteratur, konstblogg, konstutlottning, konstlotterier, tidigare utställare, sponsorer. Alla är välkomna som medlemmar. Mer...  

Örebro Viltvårdsförening Örebro Viltvårdsförening (ÖVF) är en politiskt och religiöst obunden ideell förening öppen för alla som vill engagera sig i viltvård och jakt. Medlemskravet är att du är boende och/eller verksam i Örebro kommun. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark