Universitets- och högskolebibliotek


Förteckning över Universitets- och högskolebibliotek i Sverige.

17 länkar

0 brutna

17 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Anna Lindh-biblioteket Försvarshögskolans och Utrikespolitiska institutets bibliotek. Högskolebiblioteket för försvar, utrikes- och säkerhetspolitik. Mer...  

Biblioteket på Handelshögskolan i Stockholm Svenskt ansvarsbibliotek inom ekonomiområdet. Mer...  

Chalmers tekniska högskolas bibliotek Information om tjänster och resurser vid Chalmers bibliotek. Mer...  

 
 

Högskolan för scen och musik vid Göteborgs universitet Presentation av skolans utbildningar och om forsknings- och utvecklingsprojekt. Här återfinns aktuell information om fristående kurser och om vår omfattande föreställnings- och konsertverksamhet. Mer...  

Högskolebiblioteket i Skövde Med information om verksamheten vid biblioteket och länkar till platser av särskilt intresse. Mer...  

KTHB Kungliga Tekniska Högskolans Bibliotek. Mer...  

KTHB, Studsvikbiblioteket Energi, energirelaterad miljöteknik. Rapportlitteratur. Mer...  

Matematikbiblioteket KTH Samling av böcker, videos, tidskrifter mm inom matematik och vissa titlar i angränsande områden. Lån eller fjärrlån. Svårighetsgrad anges med färgkoder. Områdesindelat. Från populärnivå upp till inledningen av doktorandnivån. Mer...  

Stockholms universitetsbibliotek Stockholms universitetsbibliotek är ett av Sveriges största forskningsbibliotek och en av Stockholms mest välbesökta kulturinstitutioner med ca 1,5 miljoner besökare årligen. Biblioteket är en naturlig mötesplats på campus och ett nav för informationsförmedling vid Stockholms universitet. Mer...  

Örebro universitetsbibliotek Biblioteket har omkring 800 läsplatser, femtusen hyllmeter vetenskaplig litteratur, tidskrifter, databaser och offentligt material från EU. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark