Partier


Politiska partier på riksnivå och regionalt. Moderaterna, Centern, Folkpartiet, Kristdemokraterna Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet.

23 länkar

0 brutna

23 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Aktiv Demokrati Folket styr alla frågor direkt eller indirekt genom ett röstningssystem som kopplar ihop alla människor över Internet och genom annan ny teknik. Mer...  

Alliansen för funktionshindrade (AFF) Ett politiskt obundet parti. Vi kämpar för sakfrågor, som berör området funktionshinder. Mer...  

Arbetarpartiet (f.d Rättvisepartiet Offensiv) Arbetarpartiet utgör en socialistisk del av arbetarrörelsen. Vi bekämpar högerpolitik oavsett om landet styrs av M eller av S. Vi söker samarbeten för att ta strid för bättre avtal och fler jobb. Våra idéer finns representerade på 30 orter i Sverige. Mer...    

 
 

Broderskapsrörelsen - Sveriges Kristna Socialdemokrater En aktiv och stark rörelse inom Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Mer...  

Centrum Demokraterna CD är partiet som arbetar för ett friare Sverige. Mer...  

Enhet Det mänskliga politiska alternativet vid riksdagsvalen. Inom Enhet utgår vi från människans grundläggande, mänskliga och själsliga behov. Vi för in ett andligt tänkesätt i politiken så att långsiktiga beslut om vår framtid kan fattas. Mer...  

EU-grundlagen.se Visar den grundtext som politiken härrör från i dag, EU:s grundlag (samlade grundfördrag), med möjlighet att debattera den. Innehåller också ingångar till EU-systemets institutioner och framtidsdebatter från olika perspektiv. Se även www.eusverige.se Mer...    

Europeiska Arbetarpartiet EAP:s och Ny Solidaritets hemsida. Samlingspunkten för den svenska grenen av den internationella rörelse som grundats av Lyndon LaRouche. Mer...  

Hållplats Hådén - grön blogg Klimat, lyckoforskning, satir, m.m. Mer...  

Kristdemokraterna Politiskt parti som arbetar för ett tryggt samhälle där alla kan välja hur de vill leva. Mer...  

Miljöpartiet de Gröna Partiets officiella hemsida med partiprogram, aktuell politik, pressmeddelanden, språkrörsbrev och länkar till andra gröna sidor. Mer...  

Moderaterna Moderaternas hemsida. Mer...  

Piratpartiet Bildades 2006 och arbetar för representation i EU-valet 2009 och nästa riskdagsval 2010. Sakfrågorna omfattar rätten till ett privatliv och personlig integritet, och rätten att fritt dela med sig av kultur och kunskap. Mer...  

Rättvisepartiet Socialisterna Ett kämpande socialistiskt parti för arbetare och ungdomar. Mer...  

Socialdemokraterna Socialdemokraternas hemsida med aktuell information och möjligheter att komma i kontakt med socialdemokratiska politiker. Mer...  

Socialistiska Partiet Kämpar för att ersätta dagens fåtalsmakt med de arbetande människornas eget styre. Samhällets viktigaste tillgångar - storföretag, banker och naturresurser - ska ägas gemensamt och skötas demokratiskt. Mer...  

Sverigedemokraterna SD är ett nationellt, demokratiskt parti med ekologisk grundsyn. Mer...  

Sveriges Kommunistiska Parti Politisk informatin och vetenskapliga artiklar från vår tidning Riktpunkt. Information om böcker från vårt förlag Fram. Mer...  

www.s-info.se En stor portal för Socialdemokratiska partidistrikt, arbetarekommuner, s-föreningar och politiker. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark