Stiftelser


28 länkar

0 brutna

28 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Adolf Lindgrens Stiftelse Blanketter och stadgar. Mer...  

Blueheart Project Blueheart Project verkar för att hitta effektivare sätt för individer att samverka och leva tillsammans. Mer...  

Byggnadshyttan på Gotland Restaurerar kulturhistoriskt värdefulla byggnader, genomför byggnadsvårdsutbildningar i samarbete med bl.a. Länstyrelse och Högskola, samt tillverkar och säljer våtsläckt kalk för puts och målning. Mer...  

 
 

Carpe Vitam Vi bygger broar mellan forskning och praktik. Vår mission är att utveckla, stödja och föra samman lärande organisationer runt om i världen. Mer...  

Gun och Bertil Stohnes stiftelse Stohnes stiftelse stöder geriatrisk forskning, huvudsakligen vid vetenskapliga institutioner i Sverige. Mer...  

Göteborgs Nyföretagarcentrum Vi vill ge dig inspiration och inblick i det praktiska företagandet. Hos oss ska du få en så heltäckande bild som möjligt av hur det går till att starta eget. Mer...  

Handelsbanken, forskningsstiftelserna Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse har som ändamål att främja samhällsvetenskaplig forskning inom främst ekonomisk historia, ekonomisk geografi, företagsekonomi, nationalekonomi och ekonometri. Mer...  

Informationstekniska standardiseringen ITS är erkänt av SSR, Sveriges standardiseringsråd, och ansvar för standardiseringen inom telekommunikationsområdet. Mer...  

Jobs and Society, Stiftelsen Svenska Om stiftelsen och Sveriges över 70 nyföretagarcentra som ger gratis och konfidentiell rådgivning och som är finansierade av lokalt näringsliv. Mer...  

Naturarvet Tillsammans med Insamlingsstiftelsen Naturarvet bevarar du ett naturarv av Sveriges sista gammelskogar för att främja den biologiska mångfalden, friluftslivet och turism. Mer...    

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse Stöder medicinsk forskning och humanitär verksamhet. Mer...  

SIS, Swedish Standards institute Affärsenheter och auktoriserade standardiseringsorgan. Mer...  

Stiftelsen Compare Karlstad Compare är IT- och telekomföretagens samverkansorganisation i Karlstad-regionen. Compare står för Competence Area men också för Compare (Jämför Karlstad). Mer...    

Stiftelsen Credo En icke vinstdrivande Stiftelse med ändamålet att främja och bedriva organiserad konsulentstödd familjevård för ungdomar och vuxna. Mer...  

Stiftelsen Energitekniskt Centrum i Piteå Forskning och utveckling inom bioenergiområdet. Mer...  

Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond Stiftelsen Professor Lars-Erik Gelins Minnesfond stöder forskning och utveckling inom transplantationsområdet Mer...  

Stiftelsen Svensk Torvforskning Stiftelsen skall initiera, genomföra, utvärdera och informera om FoU av betydelse för torvbranschen samt ett hänsynsfullt utnyttjande av våra torvtillgångar. Mer...  

Stiftelsen Teknikdalen I Borlänge är ett centrum för högteknologi. Här arbetar drygt 400 personer i totalt ca 30 företag och organisationer. Här finner du datakonsulter, tekniker, entreprenörer, forskare och studenter. Mer...  

SwedWatch Ett nätverk med uppgift att granska svenskrelaterade företags sociala och miljömässiga agerande i utvecklingsländer. Mer...  

Svensk Industridesign Har som ändamål att främja kunskap och kompetensutveckling inom industriell design i syfte att öka konkurrensförmågan inom svenskt näringsliv. Designfrämjande verksamhet i små och medelstora företag uppmärksammas särskilt. Mer...  

Södra Journalistföreningen Södra Journalistföreningen är en stiftelse som förvaltar fonder samt fritidshus i Höör och Mölle. Medlemmar är SJF-anslutna journalister i Skåne och Blekinge. Mer...  

Teknikcentrum / HiTech Spread AB Avancerade kurser inom elektronik, t ex mot bilindustrin. Mer...  

Vida Europa Stiftelse med inriktning på volontärarbeten, praktikplaceringar, studier och kulturutbyte Mer...  

Årets Entreprenör Den helt oberoende årliga utmärkelsen för entreprenörer. Arrangeras i samarbete med Almi och Nutek. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark