Organisationer


Samarbetsorganisationer inom näringslivet. Antingen bransch- eller geografiskt samarbete.

32 länkar

0 brutna

32 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

GS1 Sweden AB Allt om GS1-systemet, streckkoder, EANCOM, mm. Mer...  

Arena för Tillväxt För att ge stöd till lokala och regionala beslutsfattare och näringslivet i samarbetet för att skapa goda tillväxtmiljöer runt om i landet. Mer...  

Arvika Näringslivscentrum (ANC) Föreningens uppdrag är att höja utbildningsnivån och stimulera tillväxt och företagsamhet i regionen runt Arvika. Mer...  

 
 

Buisness Region Göteborg Göteborgsregionens bolag för näringslivsutveckling genom samverkan av 13 kommuner. Mer...  

Centrala Stadsrum Centrumföreningen utvecklar Faluns centrum till Dalarnas Stadskärna. Butiker, köpcentrum, restauranger, caféer & fastighetsägare m fl i Falun samverkar. Mer...  

Filipstadsföretag i samverkan Bildades som underförening till köpmannaföreningen 1989. Har som syfte att ordna utställningar, arrangera nöjestillställningar, ordna lotterier och verka för en positiv utveckling av Filipstads kommun. Mer...  

Företagarforum En satsning för att stimulera företagandet i Upplands- och Gävle-Sandvikenregionen. Under tre dagar samlas företagen för att arbeta upp nya kontakter och affärsmöjligheter. Mer...  

FöretagsCentrum i Oskarshamn Mötesplatsen för Oskarshamns företag och företagare. Driver även projektet Baltcent vars uppgift är att slå broar till Öst men också att hjälpa dig och ditt företag att hitta vägar till framgång på andra sidan Östersjön Mer...  

Försäkringar ForsakraOnline.se tar upp konsumentinriktad karakteristik om försäkringar med särskilt fokus på ovanliga försäkringstyper, t.ex. mopedförsäkringar och TGL-försäkringar. Innehållet bör läsas av dem som står i begrepp att teckna försäkring över nätet. Mer...  

IdeCentrum Ljungby Näringslivsägt bolag som regionalt skall främja tillkomsten av nya företag, nya produkter och ny teknik. Dessutom skall IdéCentrum verka för ökad internationalisering och kompetensutveckling. Mer...  

Informationstekniska standardiseringen ITS är erkänt av SSR, Sveriges standardiseringsråd, och ansvar för standardiseringen inom telekommunikationsområdet. Mer...  

JCI Sweden JCI är en ideell förening för handlingskraftiga och engagerade personer. JCI erbjuder utvecklingsmöjligheter som stärker unga mellan 18-40 år att skapa positiv förändring. Visionen är att vara det ledande globala nätverket för unga aktiva medborgare. Mer...  

Kommunikationshuset Erbjuder en rad olika experter inom marknadsföring och kommunikation. Vänd dig till oss när du behöver hjälp med reklam och marknadsföring, webb och IT . Du når du all kompetens genom en och samma kontakt. Mer...  

Lund City Information om Lund City, dess verksamheter och aktörer. Presentation av aktiviteter i Lund City. Nyhetsbrev med information om kommande händelser. Sajten är Lund Citysamverkans officiella sajt för staden Lund. Mer...  

Melleruds Köpmannaförening Branschregister över butiker. Mer...  

Nedre Dalälvens Intresseförening (NeDa) Utvecklingsarbete längs de ca 15 nedersta milen av Dalälven (Säter, Hedemora, Avesta, Sala, Sandviken, Gävle, Tierp, Älvkarleby). Turismen är viktigt, är en av de största svenska fiskedestinationen, logi- o aktivitetsentreprenörer samarbetar i NeDa. Mer...  

Nykvarn Företagare i Nykvarns kommun. Information, tips, tjänster och produkter. Mer...  

Näringslivet Falun Borlänge Utvecklar och marknadsför regionen Falun Borlänge och dess företag. Mer...  

Samhall Innehåller information om ett av Sveriges största företag. Samhall är ett statligt aktiebolag som anställer arbetshandikappade. Mer...  

Skellefteälvens VattenregleringsFöretag SVF är ett företag som tillvaratar ägarnas och samhällets intressen inom vattenreglering. Mer...  

Stockholmsregionens Europakommitté En organisation för samarbete i europafrågor inom Stockholm-Mälarregionen. Syftet med vårt arbete är att skapa en attraktiv region för investeringar och företagsetableringar. Mer...  

Stöde.nu En portal för stödes förenings- och näringsliv. Mer...  

Swedish Risk Management Association En intresseföreningen för alla som arbetar inom näringsliv, offentlig verksamhet och samhälle med att driva och utveckla riskhantering (Risk Management). Mer...  

Svensk Handel Handelns organisation och röst i Sverige. Vi erbjuder medlemsföretagen rådgivning och information framför allt inom näringspolitik, juridik och arbetsgivarfrågor. Mer...  

Svenska Keraminstitutet Industriforskningsinstitut för forskning och utveckling om keramiska material. Materialval, konstruktion och tillverkning av prototyper. Pulverhantering och formningsmetoder för keramer. Mer...  

Svenska Vendingföreningen Sätt att dygnet runt tillhandahålla bl.a. varma och kalla drycker, konfektyr, frukt, färdig mat och ett stort antal icke-mat produkter. Kombiautomater, dryckesautomater, automatkaffe mm. Mer...  

Ung Företagsamhet Ger ungdomar i åldern 16-20 år kunskap om och förståelse för företagandets och arbetslivets villkor och betydelse. Under ett läsår driver de ett miniföretag med stöd av lärare och rådgivare från näringslivet. Mer...  

Upplands Väsby Promotion En gemensam näringslivsorganisation i samarbete med företag och kommun med syfte att utveckla näringslivet och skapa tillväxt. Mer...  

Venture Cup Öst En affärsplanstävlingen som ger idéer möjlighet att utvecklas till framtidens företag. Med hjälp av professionell handledning, feedback och en anpassad utbildningsserie erbjuder Venture Cup en unik läroprocess och ett värdefullt kontaktnät. Mer...  

www.tornby.nu Tornby, Östergötlands affärscentrum. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark