Advokatbyråer


Allmänt inriktade advokater och advokatbyråer, som erbjuder rådgivning och andra juridiska tjänster eller biträder en klient inför domstol. En advokat är en utbildad jurist som i sitt yrke tillhandahåller rådgivning och andra juridiska tjänster eller inför domstol och myndighet biträder en klient. I Sverige måste en advokat vara ledamot av Sveriges advokatsamfund. Är man inte ledamot av Sveriges advokatsamfund har man inte rätten att kalla sig advokat.

44 länkar

0 brutna

44 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Advokatbyrå Marie Petersson Advokatbyrå i Malmö med stor erfarenhet av familjerätt, brottmål, asylrätt, arvsrätt och socialrättsliga ärenden. Advokatbyrå Marie Petersson är en liten advokatbyrå med stort engagemang. Mer...    

Advokatbyrån Carl Fredrik Öqvist Advokatbyrå i Malmö med erfarenhet av familjerätt, brottmål, underhållsbidrag, trafikskador och socialrättsliga ärenden. Mer...    

Advokatbyråstockholm.nu Mina Advokater i Stockholm är en humanjuridisk byrå. Vi erbjuder jurister som är starka partners i känsliga ärenden och rättsprocesser, som rör familjen och privatlivet. Mer...  

 
 

Advokaterna Orrenius & Cederberg Advokaterna Orrenius & Cederberg HB. Kontor på Hospitalstorget 1 i Linköping och på Poppelgatan 3 i Motala. Advokaterna heter Hans Orrenius, Tord Cederberg, Mats Tornéus, Lena Orrenius Edwall och Ylva Orrenius och Göran Orrenius som seniorkonsult. Mer...  

Dolda fel hus Advokatfirman Salmi & Partners har stor erfarenhet av frågor som rör dolda fel i hus. Vi har kontor i bland annat Stockholm och Göteborg men tar oss an mål i hela Sverige. Mer...  

Ensam vårdnad C J Advokatbyrå är specialiserade på familjerättsliga ärenden som rör t.ex. ensam vårdnad. Vi har lång erfarenhet av vårdnadstvister. Mer...  

Familjerätt Stockholm Vi arbetar med familjerätt i Stockholm. Vi kan hjälpa till med äktenskapsförord, bodelning, bouppteckning, samboavtal, testamenten, mm. Mer...  

Rättsakuten Rättsakuten AB är ett politiskt och religiöst oberoende konsultbolag. Vi åtar oss uppdrag för företag och organisationer samt privatpersoner. Vi är mycket duktiga på ekonomisk rätt, fordringsmål och ekonomisk familjerätt. Mer...    

Vårdnadstvist Advokatbyrån Klint kan hjälpa dig i en vårdnadstvist. Vi är specialiserade på familjerätt och har lång erfarenhet gällande vårdnadstvister, umgängestvister, tvister om barns boende, mm. Mer...  

Advokatfirman Exton Om firmans verksamhet. Mer...  

Borglands Advokatbyrå AB Vi biträder enskilda och företag inom de flesta rättsområden. Rättshjälp och rättsskydd förmedlas. Mer...  

Advokat Åke Gustafsson erbjuder professionell rättshjälp och rådgivning inom ett antal juridiska områden. Även verksam inom Ale kommun. Mer...  

Advokat24 Katalog med sammanställning över svenska advokatbyråer och advokatfirmor. Mer...  

Advokatbyrån Bertil-Robert Lenander Är verksam inom de flesta juridiska områden såsom familjerätt, fastighetsrätt, affärsrätt, bolagsrätt, brottmål mm. Mer...  

Advokatbyrån Kaiding Bred advokat- och juristkompetens inom bl a konkurser. Mer...  

Advokaterna Abrahamsson AB Beskrivningar av verksamheten samt presentation av verksamma Advokater och Jurister. Mer...  

Advokaterna Bernling, Boberg & Ceder Advokatbyrån med den lokala förankringen och det mycket breda regionala nätverket. Mer...  

Advokatfirma Sven Jernryd AB Verksamhet: allmän praktik särskilt affärsjuridik, brottmål, familjerätt, fastighetsrätt samt försäkrings- och skadeståndsrätt Mer...  

Advokatfirman ACTA HB Advokatfirma i Helsingborg. Mer...  

Advokatfirman af Petersens AB Advokatbyrå med inriktning på svensk och int. affärsjuridik, skatterätt, arbetsrätt, IT-rätt och biotech. Ingår i MERITAS, ett världsomfattande nätverk av advokater vilket ger tillgång till snabb och effektiv rådgivning inom alla områden. Mer...  

Advokatfirman Audere Fastighets- och bostadsrättsjuridik, avtals- och bolagsrätt, försäkrings- och skadeståndsrätt, bygg- och entreprenadjuridik. Mer...  

Advokatfirman Bo Johansson AB Fastighetsrätt, entreprenadjuridik, hyresrätt, brottmål, likvidationer och företagsrekonstruktioner, vattenmål, miljömål, skadestånd, familjerätt (arvsrätt, testamenten, bouppteckningar, äktenskapsförord, bodelningar, Mer...  

Advokatfirman Carler Vi erbjuder kvalificerade tjänster inom alla områden avseende affärsjuridik. Vi biträder våra klienter via våra regionala kontor i Sverige samt vårt kontor i Paris. Mer...  

Advokatfirman Falk, Sjöberg & Partners AB Advokatfirmans advokater har ett brett kunnande inom personjuridiken samt inom process- och straffrätt. Mer...  

Advokatfirman Konsultbyrån för Marknadsrätt AB Sveriges enda advokatbyrå som uteslutande arbetar med marknadsrätt och dess anslutande rättsområden. Advokatfirman för marknadsrätt består av specialiserade marknadsjurister med lång och djup erfarenhet av reklam och marknadsföringsjuridik. Vi lotsar dig rätt bland paragraferna och finner alternativa lösningar på marknadsjuridiska problem. Mer...  

Advokatfirman Lena Feuk AB Advokatfirman är profilerad gentemot områdena familjerätt, brottmål och viss socialrätt. Advokat Lena Feuk är dessutom specialiserad på ärenden rörande barn och unga samt kvinnofridsfrågor. Mer...  

Advokatfirman Mats Bergh AB Allmän juridisk verksamhet med speciel inriktning på brottmål, familje och arvsrätt, invandrar- skadestånds-, försäkrings- samt affärsrätt. Verksamhet primärt i Dalarna och Värmland. Mer...  

Advokatfirman Nordlander Advokatfirma i Stockholm. Affärsjuridik, allmänpraktik, stiftelser. Mer...  

Advokatfirman ReklamJuridik i Sverige AB Juridiska konsultationer åt reklambyråer och marknadsavdelningar, Svar Direkt-tjänst, varumärkesbevakning, Reklam- och sponsringsavtal. Mer...  

Advokatfirman Wagnsson Allmänpraktiserande advokatbyrå med tonvikt på svensk och internationell affärs- och idrottsjuridik, internationell familjerätt samt skatterätt. Mer...  

Advokatfirman Wagnsson När problem uppstår vid fastighetsbesiktning är det ofta svårt att bedöma hur ansvarsfördelningen ser ut mellan affärens olika aktörer, köpare, säljare, mäklare och besiktningsman. Du behöver då hjälp av en erfaren och kunnig rådgivare. Välkommen. Mer...  

Aj Personskador Vi hjälper dig att få kompensation vid alla slags skador - trafikskada, arbetsskada, fritidsskada, patientskada. I Aj Guiden kan du läsa om dina rättigheter och få hjälp med din skadereglering. Vi har daglig support och advokater till din hjälp. Mer...  

Aldéns Advokatbyrå Omfattande juridisk information. Möjlighet att ställa frågor. En rad nättjänster genom vilka juridiska dokumet kan upprättas interaktivt, tex samboavtal, äktenskapsförord aktiebolagsbildning och inkasso. Mer...  

Birgitta Melanders Advokatbyrå AB Birgitta Melanders Advokatbyrå AB, Stockholm. Allmänpraktik med inriktning på familjerätt,avtalsrätt, affärsjuridik och fastighetsrätt. Mer...  

Brann AB Fullservicebyrå inom immaterialrätt och affärsjuridik. Vi erbjuder kvalificerade tjänster och rådgivning inom patent, varumärken, design, domännamn, affärsjuridik och IP-management. Mer...  

Cederquist Advokatbyrå En av Sveriges ledande advokatbyråer när det gäller affärsjuridik, arbetsrätt och processrätt. Mer...  

Cityadvokaterna i Malmö HB Advokatbyrå belägen centralt i Malmö. Mer...  

Ekenberg & Andersson Advokatbyrå Advokatbyrå inom svensk och internationell affärsjuridik, bl a inom områdena: avtalsrätt, bolagsrätt, fastighetsrätt, immaterialrätt, skatterätt och offentlig upphandling. Mer...  

Kapitaltillskott i bostadsrättsföreningar Bostadsrättsföreningar kan sänka boendekostnaden för medlemmarna med 30 % av föreningens räntekostnader genom ett kapitaltillskott i form av ökade insatser. Mer...  

Krokströms Advokatbyrå AB Advokatbyrå med inriktning på allmän juridik, främst brottmål, trafikskador samt fastighetsrätt. Mer...  

Legio Advokatfirma AB Erfarna advokater och jurister som anlitas av både företag och privatpersoner. Mer...  

Lex Advokatbyrå Advokatbyrå belägen i centrala Stockholm som kan bistå dig med juridisk rådgivning. Mer...  

Ljungdahl, Thomas IT-intresserad allmänpraktiserande advokat, som utlokaliserat sig till landsbygden. Mer...  

Vestra Advokatbyrå AB En allmänpraktiserande advokatbyrå med särskild inriktning på företagsinkasso och tvistelösning (bl a skadeståndsrätt, entreprenadjuridik, fastighetsrätt och kommersiell avtalsrätt). Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark