Affärsinformation och omvärldsbevakning


Bevakar världsmarknaden inom en viss sektor åt andra.

43 länkar

0 brutna

43 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

Sverige Bygger AB Sveriges mest använda tjänst för att bevaka, bearbeta och analysera byggprojektmarknaden.Vi har landets största projektdatabas med byggfakta och relaterade aktörer och beslutsfattare. Mer...  
Prova gratis bygginformation
Läs mer om våra tjänster
Se aktuella eller kommande byggprojekt i Sverige  

Profile Intelligence AB Experter på inhämtning av affärsrelaterad information avseende personer, företag och marknader. Tjänsterna används till exempel inför samarbeten eller förvärv. Mer...  

Finanskonsult AB Specialiserat på strategier och riskhantering i finansiella organisationer, utredningar avseende finansområdet med tonvikt på kapitalmarknad och riskhantering. Mer...  

 
 

Serus Ek. För. Social Ekonomi och regional Utveckling i Skandinavien Mer...  

Aitellu Omvärldsbevakning i en ny tid. Bevaka medier, bloggar och andra sociala medier m.m. Mer...  

Andersson Business Information Företaget bedriver utbildning inom ekonomisk redovisning. Löpande bokföring till bokslut. Företaget åtar sig konstruktörsuppdrag och projekt inom autocad. Mer...  

aStrategi Genomför kund- och/eller medarbetarundersökning med tyngdpunkt på resultat och implementering. aStrategi är en del av Bonnier Affärsinformation. Mer...  

BirCon AB Bidragskonsultering: EU-bidrag och övrig offentlig finansiering (lokal, region, nationell och nordisk).Verksamhetsutveckling: Förändringsaarbete, målstyrning, ledarskapsutveckling.Kompetensutveckling: Utbildning inom teambuilding, ledarskap Mer...  

Busbra Information Hjälper företag med analyser och information från hela Europa allt från adressetiketter, telefonlistor till sofistikerade marknadsstrategi-analyser. Mer...  

DataDIA AB Vi är en oberoende leverantör med information om hela Svenska näringslivet, och har tillgång till all data som rör privatpersoner. Vi hjälper dig att hitta rätt plats. Mer...  

Docere Intelligence AB Skandinaviens ledande konsultföretag inom området omvärldsbevakning, "competitive intelligence". Förutom konsultuppdrag driver vi även nätverket Business Intelligence & Security Network Scandinavia (BISNES). Mer...  

Emfas En mötesplats för handel mellan företag. Hos Emfas finner du information om Sveriges över 400.000 företag. Mer...  

Euroforum Företaget tillhandahåller affärsinriktad information inom områden som ekonomi, skatter, IT-telekom, juridik, personal, ledarskap och marknadsföring. Mer...  

Ewertson & Tilling Utbildning AB Kompetensutvecklingspartner. Mer...  

Franchise.se Svenskt nyhetsbrev om franchising. Både för personer vill starta eget med hjälp av franchising, samt för företag som vill expandera sin rörelse genom att bli franchisegivare. Mer...  

FranchiseKollegiet Välrenommerade konsulter inom franchising. Mer...  

Handelns Utredningsinstitut Bedriver forskning och analys om handeln och tjänstesektorn, och dess betydelseför svensk ekonomi. Mer...  

Hitta Brf Vi är specialister på adress- och faktauppgifter om bostadsrättsföreningar. Vi hjälper företag som vill marknadsföra sig gentemot Brf:er att hitta rätt. Mer...  

Human Entrance Arbetar med human kapital och interkulturell konnunikation. Mer...  

i-Procure inköp och logistik Portal med artiklar om inköp, logistik, 3PL, projektledning, Lean, Kaizen och Supply Chain Management. Mer...  

Infonaut Vår affärsidé är att höja kompetensen inom företag och organisationer för en bättre omvärldsbevakning och effektivare informationsspridning via Internet. Mer...  

InfoTorg Sveriges ledande leverantör av information från officiella källor om företag, personer, fordon, fastigheter och juridik. Varje dag använder man våra upplysningar för att kunna ta kloka affärsbeslut, hitta möjligheter och undvika risker. Mer...  

Intelliwell AB Internet Intelligence - Skräddarsydd omvärldsanalys och omvärldsbevakning på Internet. Heltäckande, automatiserade bevakningstjänster utab brus. Mer...  

JapanPorten JapanPorten representerar småföretag i Japan. Lanserar produkter på mässor i Tokyo, ger exportråd, översätter broschyrer mm. Småföretag annonserar på vår japanska webbplats. Dessutom: språkkurser, föreläsningar, studiedagar. Mer...  

Lerdell Investigations Vi hjälper er att förstå, bevaka och hantera er omvärld. Våra tjänster är omvärldsbevakning, omvärldsanalys, mediabevakning, internetbevakning, pr & kommunikation, riskhantering, SWOT, PEST samt bakgrundskontroller. Mer...  

Look Closer AB Vi erbjuder underlag i risk- och omvärldsanalyser som rekryteringsprocesser & kommunikationsplanering. Mer...  

Mecca Kunskapsföretag med fokus på Mellanöstern. Mecca erbjuder research och analys, utbildning och seminarier med ett strategiskt, operativt eller informativt innehåll. Mer...  

Millnet AB Projektbaserad tidrapportering som genererar löneunderlag med koppling till SPCS och Hogia löneprogram. Fakturor genereras utfirån inmatad tid i projekten med koppling till Visma SPCS. Lösningar för affärsanalys. Mer...  

Omvärldsbevakning Snabb och enkel bevakning av webben med personliga urval. Relevant information utan brus. Mer...  

Ovacon AB Arbetar främst med sprutisolering under varumärkerna Sprefix, Spraytec. Företaget har viss konsultverksamhet. Företaget har även ett utbyte genom ett stort nätverk. Mer...  

Peldius Business Development Svensk-Polsk affärsutvecklingskonsult är ett konsulttjänsteföretag inom marknadsföring, export och import, med den polska marknaden som specialitet. Vi kan språket och är väl insatta i den polska kulturen och affärslagsstiftningen. Mer...  

Scillani Information Specialiserad på effektivt utnyttjande av information och hantering av informationstillgångar med fokus på data analys, omvärldsbevakning och kunskapshantering. Mer...  

Siren Nyhetsbyrån Siren levererar nyheter till press, radio och tv. Mer...  

Splitvision Business Anthropology Vi är ett konsult- och undersökningsföretag. Vår specialitet som affärsantropologer är att vi kan mäta det. Mer...  

Swärd Research and Consulting Ett konsultföretag som är specialiserat på analys, bevakning och strategisk rådgivning kring frågor som berör företagets affärsverksamhet och som ligger i gränslanden mellan marknad — politik — det civila samhället. Mer...  

Textbruket i Båstad AB Översättningar, textbearbetningar och informationstjänster. Teknisk dokumentation. Produktion både för tryck och webbpublicering. Mer...  

United Minds AB Konsultföretag specialiserat på omvärldsanalys. Vi hjälper företag, organisationer och myndigheter att se förändringar i omvärlden, samt att ta tillvara dessa förändringar i sina affärer och sin kommunikation. Mer...  

Wide narrow Intelligence AB Vi levererar metoder och system för strukturerad och målinriktad omvärldsanalys. Med tio års erfarenhet är vi en av de ledande konsulterna på den nordiska marknaden. Mer...  

Virtual Carisma Rapport och analysverktyg. Vi vänder oss till företag som vill ha en modern, avancerad och kostnadseffektiv affärsinformationslösning. Detta oavsett om det handlar om en fristående rapport- eller analyslösning för befintligt affärssystem eller informationsdatabas. Mer...  

Visionscentret Framtidsbygget HB Ett företag som hjälper näringsliv, organisationer och individer att utveckla ledarskap och visioner för framtiden utifrån genomtänkta värderingar. Mer...  

World Patent Technology WPT AB Informationssökning i patent- och artikeldatabaser på uppdrag av patentombud, uppfinnare och företag. Erbjuder patentundersökningar m.a.p. nyhet, validitet, och intrång inom flertalet teknikområden samt sköter bevakning av patent. Mer...  

VVS-Information Data AB Informationskanal för VVS-industrin i Sverige. Innehåller även en sökbar version av RSK-databasen (Rörbranschens StandardiseringsKatalog). Mer...  

Yomando Yomando hjälper företag och organisationer att få ut så mycket som möjligt av sin omvärldsbevakning. Yomando mediebevakar tv, radio och tidningar, producerar sammanfattningar och översättningar samt executive summaries. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark