Forskning och utveckling


Kommersiell forskning och utveckling.

21 länkar

0 brutna

21 Profilsidor

 

 

Sponsrade länkar

 

Sorteringar och urval

 

  Sorteringar och urval

 

3H Biomedical AB En ledande leverantör av humana celler till forskning och läkemedelsutveckling. Mer...  

Catator AB Forsknings- och utvecklingsbolag inom katalys och katalytiska processer i Forskningsbyn Ideon. Mer...  

R B Konsult AB Matematiska beräkningar, speciellt radiologiska sönderfallsberäkningar och radiologiska skärmningsberäkningar samt beräkningar inom strömningsdynamik. Andra beräkningar och analyser på begäran. Mer...  

 
 

ABB Corporate Research Vi utvecklar morgondagens teknik för industriella system och IT, högspänning, elkraft, tillämpad mekanik, material och kemi. Mer...  

Acreo AB Är ett av Europas främsta forskningsbolag inom elektronik, optik och kommunikationsteknik. Vi erbjuder och förmedlar innovativa och värdeskapande tekniklösningar för tillväxt och ökad konkurrenskraft samt bidrar till nyföretagande. Mer...  

Carlstedt Research & Technology AB Ávancerad systemutveckling och industriell forskning inom bl.a. feltoleranta system, distribuerade realtidssystem, datorkommunikation och datorarkitektur. Mer...  

Dirac Research Vi erbjuder signalbehandlingslösningar som optimerar och säkerställer ljudkvaliteten i ljudåtergivningssystem. Mer...  

Engineering Research AB ERAB är distributör för finita-elementprogrammet LS-DYNA. Vi erbjuder även beräkningstjänster inom bl a metallforming, krocksimuleringar, vägräckessimuleringar, optimering, och kopplade fluid-struktur problem. Mer...  

Forskarpatent i Syd AB Erbjuder genom avtal med enskilda eller grupper av forskare professionell hantering av patent- och licensieringsfrågor. Företaget ägs av Teknikbrostiftelsen i Lund och universitet i södra Sverige. Mer...  

Imego Utvecklar mikrotekniska sensorsystem tillsammans med enskilda företag. Företaget har specialistkunskap inom ett antal olika sensortekniker. Mer...  

IMEGO AB Institutet för Mikro och nanoteknologi i Göteborg, startades i januari 1999. IMEGO skall som nationellt forskningsinstitut tillvarata affärsmöjligheter i teknikens framkant där företag, högskolor och institut samverkar i projektform. Mer...  

Institutet för Verkstadsteknisk Forskning Sveriges verkstadsindustris branchforskningsinstitut. IVF arbetar med arbetsmiljö inom områden som svetsning och skärning med laserskärning, lasersvetsning, plasmaskärning, robotslipning och lågkostnadsautomatisering. Mer...  

Ocean Origo AB Ledande oceanografisk mätteknik och mätverksamhet. Marin Systemanalys och havsundersökningar. Oceanografisk expertis. Mer...  

Scandinavian Gene Synthesis AB Tillverkar syntetiska oligonukleotider för diagnostik och forskning. Mer...  

Silex Microsystems AB Silex arbetar med telekommunikations lösningar samt med Life science. Mer...  

WeSolve AB Komplett ingenjörsföretag som ansvarar för, leder och driver utvecklingsprojekt, projektledning,orderbunden konstruktion, hållfasthetsberäkningar, idrifttagningar för flera världsledande företag. Mer...  

XR TECH Konsult och utbildningstjänster inom området försöksplanering i syfte att stödja kvalitetsförbättring och organisationsutveckling i industriföretag. Mer...  

Sponsrade länkar

 

bookmark